Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Vinova loza komplet za 10 ili 100 litara vode

Vinova loza kompleti za 10 ili 100 litara vode.


Zaštita vinove loze počinje u proleće sa pojavom lastara.


Faza 1: U koliko je proleće kišno prvi tretman treba uraditi ranije tj kada su lastari 5cm. Ako vreme nastavi da bude hladno i kišno tretman se ponavlja nakon sedam dana.
Ukoliko je proleće suvo (bez padavina) tretman se može uraditi najkasnije kada su lastari 10-tak cm.

U ovoj fazi se koristi Komplet 1. O kompletu 1 OPŠIRNIJE...

Faza 2: Kada se grozdići razdvoje tj kada su lastari 15 do 25cm radimo drugi tretman. 

Ukoliko je vreme kišno i hladno ovaj tretman se ponavlja nakon sedam dana.

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 2. O kompletu 2 OPŠIRNIJE…

Faza 3: Odvojeni cvetni pupoljci. Tretman u ovoj fazi treba što je moguće više primaći cvetanju. Takodje tretman treba uraditi što kvalitetnije (dobro oprskati celu biljku)
Na ovaj način želimo da u periodu cvetanja ne diramo lozu.

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 3. O kompletu 3 OPŠIRNIJE…

Faza 4: Završeno cvetanje i početak formiranja bobica. Veoma bitan I komplekstan tretman!!!
Radi ti ga odmah nakon završetka cvetanja.
Ukoliko je period tokom ove faze kišan tretman treba ponoviti pre zatvaranja grozda.

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 4. O kompletu 4 OPŠIRNIJE…

Faza 5: Zatvoreni grozdići. U periodu od zatvaranja grozda pa do šarka situacija se smiruje. U pomenutom periodu treba se uraditi bar jedan tretman ukoliko je vreme suvo, dok ukoliko je kišno dva.

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 5. O kompletu 5 OPŠIRNIJE…

Faza 6: Početak šarka do zrenja. Tretman se radio od početka šarka do pred berbu 28 dana.
Ukoliko je tokom zrenja vreme suvo dovoljno je uraditi jedan tretman što bliže berbi (najkasnije 28 dana pre berbe)
Ako je period kišan uraditi dva tretmana. Prvi na početku šarka a drugi što bliže berbi (najkasnije 28 dana pre berbe).

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 6. O kompletu 6 OPŠIRNIJE…

Celokupnu ponudu kompleta možete pogledati OVDE...


NAPOMENA: Ovaj program je orjentacionog karaktera.

Sadržaj celokupnog paketa rastvoriti u preporučenu količinu vode (10 ili 100 litara) i pristupiti primeni. Potrošiti sve jer se rastvoreni preparati ne mogu čuvati (gube upotrebnu vrednost)

 

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.