Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Šljiva kompleti za 10 ili 100 litara vode

Šljiva kompleti za 10 ili 100 litara vode.


Zaštita šljive počinje u proleće sa početkom bubrenja pupoljaka.

Faza 1: Mirovanje vegetacije do pucanja pupoljaka. Veoma bitan tretma koji treba da omogući sto kvalitetniji početak vegetacije. On se izvodi kada su dnevne temperature višeod 8 stepeni Celzijusa i sa što više vode (kupanje biljaka).

U ovoj fazi se koristi Komplet 1. O kompletu 1 OPŠIRNIJE...

Faza 2: Početak cvetanja. Tretman se izvodi kada se otvori 5-20% cvetova. Procenat otvorenih cvetova je slobodna procena ali je pravilo da ukoliko je vreme suvo (bez kiše i jutarnje rose) prvi tretman za moniliju se izvodi kasnije (bliže 20% otvorenog cveta). Ukoliko je vreme kišno tretman se izvodi ranije (bliže 5% otvorenog cveta).

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 2. O kompletu 2 OPŠIRNIJE…

Faza 3: Puno cvetanje. Tretman se izvodi 5 do 7 dana nakon prethodnog tretmana. Kao i prethodni tretman treba raditi u večernjim satima kada su pčele neaktivne.

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 2. O kompletu 2 OPŠIRNIJE…

Faza 4: Precvetavane i formiranje plodića. Tretiranje se radi najranije kada se cvetanje završi I to obavezno u večernjim satima (kada su pčele neaktivne ).
Za koji komplet ćemo se odlučiti u ovom tretmanu zavisi od problema koje smo imali u voćnjaku prethodne godine.
Ukoliko smo u prethodnoj godini imali značajan napad pauka tada radimo KOMPLET 6. Ako je prethodna godina bila manje više redovna tada radimo KOMPLET 3.

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 3. O kompletu 3 OPŠIRNIJE…
ILI
U ovoj fazi se koristi KOMPLET 6. O kompletu 6 OPŠIRNIJE…


Faza 5: Plodovi 2/3 od pune veličine. Tretman se izvodi od 2/3 od pune veličine do počketka plavljenja plodova.

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 4. O kompletu 4 OPŠIRNIJE

Faza 6: Početak plavljenja plodova. Tretman se izvodi od promene boje plodova pa do 14 dana pred berbu.
Ukoliko je ovaj period kišan treba uraditi dva tretmana u naznačenom vremenskom period.

U ovoj fazi se koristi KOMPLET 5. O kompletu 5 OPŠIRNIJE…

Celokupnu ponudu kompleta možete pogledati OVDE...

NAPOMENA: Ovaj program je orjentacionog karaktera.

Sadržaj celokupnog paketa rastvoriti u preporučenu količinu vode (10 ili 100 litara) i pristupiti primeni. Potrošiti sve jer se rastvoreni preparati ne mogu čuvati (gube upotrebnu vrednost)

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.