Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Sivi muhar – Setaria glauca u voćarstvu

PRAKTIČNA  PODELA: Uskolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Suva, peskovita i zemljišta bogata azotom.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim, povrtarskim, krmnim kulturama, voćnjacima i vinogradima.

Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.Prenosnik je velikog broja bolesti.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je otežano

Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje, okopavanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

VOĆARSTVO:

U voćarstvu se mogu koristiti totalini herbicidi na bazi: Glifosat ( Bingo, Glifosav, Glifohem, Glifomark...)za biljke starije od četiri godine, Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat***, Dessicash 20% SL***, kao i graminicidi (preparati koji deluju isklučivo na uskolisne korove) na bazi: Haloksifop–P–metil (Galant Super), Fluazifop-p- butyl (Floyd, Fusilade forte) …

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Pored pomenutih aktivnih materija za suzbijanje ovog korova mogu se koristiti i herbicidi na bazi: Kletodim (KletoxLector super), Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC)…

 (***) - preparati koji su izbačeni sa liste za upoterbu te se teško mogu naći.