Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Plamenjača suncokreta - Pasmospara halstedii

POJAVA, RAŠIRENOST i ŠTETNOST:

Plamenjača suncokreta se javlja pored gajenih i na divljim vrstama iz roda suncokreta.

Pre uvođenja otpornih hibrida štete od plamenjače su bile 5-50% u zavisnosti od uslova.

Sada po uvođenja otpornih hibrida u proizvodnju, plamenjača se retko javlja.

 

SIMPTOMI:

Postoje dva osnovna tipa simptoma plamenjače suncokreta.

Najčesći i najštetniji oblik oboljenja je pojava takozvanih sistemično zaraženih tj kržljavih biljaka.

Ovaj tip plamenjače sa infekcijom u fazi klijanja i nicanja suncokreta.

Lišće kod ovih biljaka je mozaično-hlorotično, na čijem naličju se formira gusta bela.

Glavice obolelih biljaka susitne, sa uspravnim položajem i šturim semenom.

 

Drugi tip simptoma se ispoljava u vidu lokalnih pega na lišću, koje nastaje kao rezulta sekundarne infekcije tokom vegetacije suncokreta.

 Pege su nepravilnog oblika, različite veličine, sa belom navlakom od sporonosnih organa gljive na donjoj strani liske.

Ova forma se znatno ređe javlja u jačem intezitetu i nema uticaja na prinos suncokreta.

CIKLUS RAZVOJA

Prezimljava u obliku oopora koja može zadržati klijavost čak i do 6 godina.

Vlažno i prohladno proleće (12-15C) čini optimalne uslove za početak životnog ciklusa ove bolesti.

Tada počinje primarna zaraza proklijale biljke suncokreta.

 

Sekundarna infekcija se javlja tokom vegetacije ukoliko su uslovi za nju povoljni. Mada je značaj ove zaraze manji.

Zaraze se javljaju i na glavicama suncokreta kada dolazi i do zaraze semena.

Ovakvo seme (zaraženo) može da prenosi zarazu u naredne godine.

MERE ZAŠTITA

Najefikasnije mere su preventivne mere

  • Setva zdravog semena
  • Plodored ako je moguće 6-7 godina
  • Sve mere koje omogućavaju brzo klijanje i nicanje
  • Uklanjanje samoniklih biljaka
  • Uklanjanje sistemično zaražene biljaka
Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.