Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Nije svaki bakar isti

Trgovacki nazivi bakarnih preparata: (Bordovska corba, Plavi kamen, Kocide, Neoram, CuproCaffaro, Funguran –OH, Cuprozin, Cuprablau Z, Blue Bordo, Nordox, Fungohem OH, Cuproxat, Blauvit).

 

Kada se odlučujemo za bakarne preparate mi se obično vodimo marketinskim preporukama tj trgovackim nazivima retko ko uzima u obzir aktivnu materiju.
Bakar može biti u različitim oblicima (aktivna materija) i kao takav se primenjuje u biljnoj proizvodnji:

- bakar II oksid
- bakar hidroksid
- bakar oksihlorid …

Svaki od ovih molekula ima svoju specifičnost poput brzog šok efekta, dugog delovanja, teškog spiranja itd. Medjutim svaki ovaj molekul u sebi sadrži različitu količinu bakarnog jona.

Cilj svakog poljoprivrednog proizvadjaca je da uradi kvalitetno posao sa manje para. Bar bi tako trebalo da bude.
Za delovanje na biljne bolesti je najbitniji bakarni jon, a ne ceo molekul (aktivna materija)

Aktivna materija (molekul) iz preparata se sastoji od atoma bakra (jona) koji ima atomsku masu od 63.546 i ostatka koji direktno ne utice na ciljanu biljnu bolest.

Tako npr imamo aktivne materije
- Bakar oksihlorid - formula:Cu2(OH)3Cl - molska masa je 213.56g/mol. Procenat učešća atoma bakra u molekulu je: 59.51%

- Bakar hidroksid - formula: Cu(OH)2 - molska masa je 97.561. Procenat učešća atoma bakra u molekulu je 65%

- Bakar ( II ) oksid - formula: Cu2O - molska masa ja 143.09. imamo dva atoma bakra u molekulu. Procenat učešća atoma bakra u molekulu je 88.2%
Na osnovu ovog se može zaključiti koji bakar je najkoncentrovaniji.

Ali količinu bakarnog jona u preparatu pre svega zavisi od količine aktivne materije (molekula) u preparatu.
Tako na primer posmatramo bakar hidroksid u sledećim preparatima:

Everest ima 368,5 gr/kg bakar hidroksida a to je oko 240gr bakarnog jona (65%)

Kocide 2000 ima 538 gr/kg bakar hidroksida a to je oko 350gr bakarnog jona (65%)

Funguran OH ima 770 gr/kg bakar hidroksida a to je oko 500gr bakarnog jona (65%)

Možemo zaključiti da za isti posao koji uradi jedan kilogram Fungurana OH treba dva litra Everesta ili 1,5kg Kocide 2000. Ovo takodje treba uzeti u obzir kada odlucite koji ćete preparat koristiti, jer cena pakovanja ne znači najnižu cenu na 100 ili 1000 litara vode.

Možete uporedjivati i različite aktivne materije tako što iz količine aktivne materije izvadite procenat bakra koji ona sadrži (59,51%, 65%, 88,2%).
Tek nakon pomenutog treba posmatrati cenu.

Jeste malo komplikovano ali štedi novac.

 

napisao vrabac