Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Lucerkina stenica - lineolatus - ratarstvo

OPIS

Odrastao insekt je žuto zelenosmedje boje, dužine 6-9 mm.

Larve imaju isti izgled kao odrasle jedinke samo su polno nezrele.

ŠTETNOST

Stete prave larve koje sisaju sokove iz mladih I socnih delova biljke. Biljke zaostaju u porastu i time smanjuju prinos sena i semena.

Pored lucerke moze ostetiti i secernu repu , pasulj, boraniju,krompir,grahoricu…

CIKLUS RAZVOJA

Obično imaju 2 generacije godišnje

Prezimljava kao jaje polozeno u stabljici biljke.

Larve prve generacije se pile poćetkom maja. Zavisno od vremenskih uslova njihov razvoj traje oko 30 dana. Vlažno i toplo veme (20°C) najviše odgovara njihovom razvoju.

Polno zreo insekt prve generacije se pari i polaže jaja.

Larve druge generacija se javljaju u drugoj polovini jula.

Odrasli insekti druge generacije polazu jaja koja prezimljavaju.

MERE BORBE

Hemijske mere borbe

Tretiranje se izvodi sa insekticidima na bazi Piretoroida cipermetrin ( Notikor 200EC, Cipkord 20 EC, Cythrin 250 EC, Tajfun EC...), Lambda-cihalotrin (25gr/lit - Grom, Megathrin 2.5 EC, Zupa lambda, 50gr/lit - Karate zeon, Savate SC-5, Kaiso..), deltametrin (12.5 gr/lit - Plures, 25gr/lit - Futocis 2,5 EC, Polux, Scatto, Decaguard 2.5 EC, Zupa deci100gr/lit - Decis expert), gama-cihalotrin (Vantex 60 SC), Esfenvalerat (Sumi alfa5 EW)

Napomena: Tretman insekticidima izvršiti samo u slučaju većeg napada. Voditi računa o karenci insekticida