Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Crna pegavost lista lucerke i crvene deteline – Pseudopeziza medicaginis

POJAVA, RASPROSTRANJENOST I ŠTETNOST

Crna pegavost lišća napada lucerku i crvenu detelinu.

Javlja se u svim reonima gde se ove dve kulture gaje.

Vlažni uslovi pogoduju razvoju ove bolesti.

Štete nastaju zbog opadanja lisne mase te se kvalitet sena drastično smanjuje.

U kišnim godinama (narocito u proleće) štete mogu doći i do 80%.

SIMPTOMI

Simptomi ove bolesti se javlja na svim nadzemnim delovima biljke. Najtipičniji simptomi su na listovima.

Pege su u početku žućkaste a kasnije mrko do crne boje. Veličina pega je oko 2-3mm. Broj pega na listu može biti dosta veliki.

Ovo sve dovodi do sušenja i opadanja lista i ogoljavanje biljke.

CIKLUS RAZVOJA

Crna pegavost prezimljava na zaraženim biljnim ostatcima.

Primarna zaraza počinje u proleće naročito ako ima više padavina (kap vode je nephodna za klijanje spora).

Ukoliko je leto kišoviti broj generacija može biti veći.

MERE ZAŠTITE

Preventivne mere.

Plodored – lucerku i crvenu detelinu ne vraćati na isto mesto bar pet godina.

Izbor parcele – birati lakša rastresita zemlišta. Izbegavati kisela zemljišta naročito kod zasnivanja lucerišta.

Hemijske mera

Hemijske mere nemaju smisla kod proizvodnje sena.

Kod proizvodnje semena se mogu koristiti preparati na bazi bakra (Nordox 75 WG, Kocide 2000, Neoram 37,5 WG, Cuprablau Z, Cuprocaffaro, Cuproxat), mankozeba (Prevent 80 WP, Manfil, Mankogal, Mankosav)....