Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

ENDOZYM CULTIVAR - uputstvo

ENDOZYM CULTIVAR - AEB

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

Pektolitički enzim na bazi koncentrisane pektinaze i preporučuje se za postizanje karakteristika varijeteta za vreme obrade grožđa i šire, izolovan od strane Sveučilišta u Reims-Champagne - Francuska.

ENDOZYM CULTIVAR je prečišćeni koncentrisani biološki preparat na bazi posebnih pektolitičkih enzima sa višestrukim enzimatskim komplemetarnim aktivnostima (arabinozna i betaglukozidazna) koji za vreme obrade grožđa i šire omogućavaju poboljšanje aromatskog profila dobijenog vina. Delomična hidroliza ćelijskih zidova uzrokovana delovanjem pektinaza omogućava obogaćivanje šire sa više supstanci koje, ako se pravilno iskoriste, mogu značajno doprineti isticanju aromatskog profila određenog varijeteta. Na taj način ENDOZYM CULTIVAR omogućava oslobađanje aromatskog potencijala grožđa, to jest, slobodne nepostojane supstance koje su odgovorne za tipični karakter određenog kultivara. Uporedno proizvod hidrolizuje jedinjenja vezana sa šećerima (terpenski diglikozidi) postižući tako veći aromatski intenzitet dobijenog vina.

ENDOZYM CULTIVAR olakšava ceđenje soka iz kljuka što rezultuje značajnim povećanjem količine samotoka.

ENDOZYM CULTIVAR takođe omogućava snižavanje viskoziteta obrađene šire i na taj način ubrzava bistrenje šire i naknadno vina.

FIZIČKO-HEMIJSKA SVOJSTVA I KONCENTRACIJA

- beli suvi prah, rastvoru daje slabo žućkastu boju
- rastvoriv u hladnoj i toploj vodi
- pH 1%-tnog rastvora : neutralan
- prividna gustina: 0,5-0,7 g/mL
- koncentracija u pektolitičkim jedinicama: 1.350.000 PU/g; 2750 FDU 55°/g

USLOVI SKLADIŠTENJA

ENDOZYM CULTIVAR je vrlo stabilan u praškastoj formi; na temperaturama ispod 23°C u suvoj okolini zadržava aktivnost nesmanjenom najmanje dve godine, a mesečni gubitak aktivnosti je manji od 0,1%.

Kada se ENDOZYM CULTIVAR rastvori u vodi, takav rastvor se treba upotrebiti istog dana.

ENDOZYM CULTIVAR je proizveden u skladu sa EEC propisom No 93/77.
Takođe odgovara zahtevima OMS (WHO), FAO, JECFA i FCC za prehrambene enzime.
DOZIRANJE
2-4 g/100 kg grožđa ili 100 L šire ili soka zavisno od trajanja kontakta, temperature, koncentracije SO2 i alkohola.

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.