Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Primena Trade corp djubriva u cvećarstvu

Tradecorp international je španska firma koja se bavi prpizvodnjom vrhunskih i inovativnih sredstava za ishranu biljaka. 
Postignuti rezultati ih svrstavaju u sam svetski  vrh u oblasti ishrane biljaka.
Kod nas se mogu trenutno nabaviti sledeća djubriva od ovog proizvodjača:
HELATI
-    Tradecorp AZ plus
-    Tradecorp Cu
-    Tradecorp Mn
-    Tradecorp Zn
-    Ultraferro
HUMINSKE KISELINE
-    Humistar
-    Turboroot WG
BIOSTIMULATORI
-    Boramin Ca
-    Delfa plus
-    Phylgeen
FOLIJARNA DJUBRIVA
-    Amifol K
-    Calitech
-    Folur
-    Maxflow Ca
-    Phostrade Ca
-    Systamag SL
-    Tradebor
-    Trafos K
NPK I STARTERI
-    Florastart
-    Nutricomplex 20-20-20
-    Nutricomplex blue 13-40-13
-    Nutricomplex green 23-6-6
-    Nutricomplex orange 7-12-40
-    Nutricomplex red 15-5-30
SPECIJALNI KOREKTORI
-    Lower 7

 

Ova djubriva su nasla široku primenu u VOĆARSTVU, RATARSTVU, POVRTARSTVU, VINOGRADARSTVU, CVEĆARSTVU...

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.