Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Cveće u stresnim situacijama - Kako pomoči?

Mraz, suša, vruć vetar, presađivanje...

Biljke na nepovoljne uslove spoljne sredine reaguju stresom. 

Nivo stresa zavisi od intenziteta pomenutih spoljnih faktora.  

U takvim situacijama biljka pocinje da luči hormon etilen (‚‚biljka pada u nesvest‚‚) i pada u stanje mirovanja čekajući da negativni uslovi prođu. 

Tokom ovog perioda biljka ne radi. Kao posledica ovog stanja može doći do značajnog umanjena prinosa kao i do uvenuća bljke.

Da bi smo skratili ovaj neproduktivni period i omogućili biljci da sto bezbolnije prevazidje nastalu situaciju koristimo BIOFORGE.

Njegov zadatak da umanji uticaj etilena tj da biljku probudi  i omogući joj da lakše preboli stresnu situaciju.

Primenom BIOFORGE -a pre stresne situacije možemo biljku održati u ‚‚budnom‚‚ stanju i tokom stresnog perioda.

Ovaj preparat ima primenu u VOĆARSTVU, RATARSTVU, POVRTARSTVU, VINOGRADARSTVU, CVEĆARSTVU...

Kompletnu ponudu djubriva firme Hoya VS mozete videti OVDE...

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.