console.log(ponuda)

Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Valis F

VALIS F

Aktivna materija: valifenalat 60g/kg + folpet 480g/kgl

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Valifenalat je fungicid iz hemijske grupe valinamid karbamata. Valis F je kombinacija sistemičnog i preventivnog fungicida koji pruža izuzetno efikasnu i sigurnu preventivnu i kurativnu zaštitu.

Sadrži dvije aktivne materije. Valifenalat djeluje na sprečavanje stvaranja ćelijskog zida fitopatogenih gljiva preko inhibicije sinteze celuloze. Brzo se vezuje za voštanu prevlaku i prodire u biljku. Folpet je fungicid koji djeluje kontaktno i inhibira diobu ćelija patogena. 
Primjenom preparata Valis F, aktivna materija velifenalat podstič sintezu jednog proteina u biljci koji jača prirodnu otpornost biljke.

BRZO PRODIRANJE

Valifenalat:

-Sistemično djelovanje

-Brzo prodiranje unutar biljke

- Translaminarno kretanje – zaštita lista i novog porasta

-Difuzno širenje – redistribucija valifenalata od osnove ka vrhu lista

-Otporan na spiranje kišom

-Štiti novoformirane listove.

Folpet:

-Aktivna materija koja nakon 80 godina nema pojavu rezistencije

-Odlično djelovanje na crnu pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

- Teško se ispira, duže djeluje

-Najviše korišćena aktivna materija u vinogradarstvu.

• Izraženo preventivno djelovanje, sprečava klijanje spora i formiranje infektivnih struktura gljivica.

• Kurativno djelovanje na miceliju koja se aktivno kreće unutar biljnog tkiva, razara hife i zidove gljivice.

• Antisporulaciona aktivnost izražena u sprečavanju formiranja reproduktivnih struktura gljivice nastala usljed djelovanja preparata na ćelijski zid gljive.

PRIMJENA

Valis F se koristi za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola), sive truleži (Botrytis cinerea), crne truleži (Guignardia bidwellii) u zasadu vinove loze. Primjenjuje se po sticanju uslova primarne zaraze, najbolje dok su lastari 20-25 cm dužine, odnosno od faze rasta 15-83 BBCH skale. Po potrebi tretman ponoviti. 
Za suzbijanje truleži prskanje je najbolje obaviti u vrijeme cvjetanja i prije zatvaranja grozda.

Doza: 2kg/ha preparata uz utrošak 600-1000l/ha vode.

Maksimalan broj tretiranja u sezoni: može se primijeniti 3 puta godišnje u razmaku od 10 dana.

Karenca: vinova loza 28 dana.

Popust

Valis F 0.25kg

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

6787

Cena sa PDV-om

764,28 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu