console.log(ponuda)

Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Triton

TRITION

Aktivna materija: emamektin -benzoat 

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Triton je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije ali drugaciju  formulaciju od preparata Atletic, Mayor, Ema  ......

On (Triton) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

Primena:

DELOVANJE:Emamektin benzoat je insekticid sa novim mehanizmom delovanja i izuzetno jakog delovanja na insekte iz reda Lepidoptera. Ujedno poseduje i visoku selektivnost na korisne insekte, pa se može koristiti u merama integralne zaštite. Emamektin je derivat abamektina, koji je izolovan fermentacijom iz gljiva Streptomyces avermitilis. Deluje kontaktno i digestijom. Mehanizam delovanja je jedinstven, stimuliše lučenje ɣ- aminobuterne kiseline koja inhibira neurotransmitere što dovodi do paralize insekta i njegovog uginuća. Ima dobru translaminarnu aktivnost, dok depozit na površini lista ima kratko vreme poluraspada. Nakon aplikacije do paralize dolazi za 2 – 4h a do smrti za 2-4 dana.

- jabuka -  za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u koncentraciji 0,25-0,30 % (2,5-3 l/ha) + 0,25 % mineralnog ulja (Galmin) (2,5 l/ha). Primjenjuju se dva tretmana, prvo u fazi pojave „crne glave“ odnosno pred piljenje gusjenica, i drugo 10-14 dana posle prvog.
- paradajz - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i moljca paradajza (Tuta absoluta), u količini primene 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2). Primjenjuju se dva tretmana, prvo u vrijeme pojave prvih gusenica, a drugo 7-10 dana nakon prvog.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) - u zasadu jabuke i 300-600 l/ha (3-6 l na 100 m2) - u usjevu paradajza.

- breskva - za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) u koncentraciji od 0,25-0,3 % (25-30 ml u 10 l vode); prvi tretman se izvodi u vreme pojave „crne glave“ odnosno pred piljenje gusenica, a drugi tretman 10-14 dana kasnije

Karenca: jabuka, breskva - 7 dana; paradjz - 3 dana

Karenca a.m.:(u danima): 3 - paradajz i paprika (u zatvorenom prostoru), kupus; 7 - jabuka

Radna karenca a.m.:jedan dan

Napomena:- Ne primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog visoke toksičnosti za pčele.
- Emamektin benzoat se brzo razlaže na svetlosti (izrazito fotodegradabilan), posebno pri jačem UV zračenju, pa je njegova rezidualna kontaktna aktivnost zanemarljiva. Da bi se povećalo kontaktno delovanje preporučuje se tretiranje u večernjim časovima.
- Efikasnost se povećava dodavanjem mineralnog ulja ili okvašivača (kupus).
- Postoje ograničenja u korišćenju mineralnih ulja zbog njihove fitotoksične interakcije sa preparatima na bazi kaptana i sumpora, pa se preporučuje razmak od dve sedmice između korišćenja emamektin benzoata sa mineralnim uljima i fungicida na bazi kaptana i sumpora.
- MBT: 3 puta - paradajz, paprika, kupus; 2 puta - jabuka.

Popust

Triton 0.25 lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

6781

Cena sa PDV-om

840,61 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu