Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Rincor®

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija nikosulfuron 40g/l

Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Rincor je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Talisman, Siran, Vesticor 40 SC, Nikosav... On (Rincor) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

Primena

Rincor® je sistemični selektivni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Koristi se za suzbijanje travnih i širokolisnih korova, kada je usev kukuruza u fazi 2-8 listova u količini od 1-1,25 l/ha.
Idealni uslovi za primenu su kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, tj. kada je rizomski sirak u fazi 3 do 5 listova, jednogodišnji travni korovi u fazi od jednog lista do faze bokorenja, a jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 lista.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca : obezbeđena vremenom primene

 

Može se primenjivati i dvokratno (split aplikacija):

Prvo tretiranje kada su korovi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao – 0,5l/ha
Drugo tretiranje kada je sirak 15-20 cm – 0,75l/ha

SPEKTAR DELOVANJA:

VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlji sirak (Sorghum halepense).

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: muharike (Setaria spp.), divlja zob-ovas (Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis).

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura strumarium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media).

 

 

Rincor 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

2462

Cena sa PDV-om

982,82 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Rincor 300ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3201

Cena sa PDV-om

392,52 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust