console.log(ponuda)

Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Razor B

ZA RAZLAGANJE ŽETVENIH OSTATAKA

RAZOR B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, kao i visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost.

Bakterijski sojevi koji ulaze u sastav preparata su mineralizatori humusa, polisaharida, proteina, ugljovodonika i drugih organskih materija.

UPOTREBA: RAZOR B se primenjuje kao rastvor za tretiranje zemljišta, žetvenih ostataka ratarskih i povrtarskih kultura, ostataka voća i vinove loze nakon orezivanja i berbe, ostataka cveća i na početku kompostiranja svih ostataka iz poljoprivredne proizvodnje, u količini od 1–1,5l/ha u zavisnosti od biljne kulture.

Bacillus sp. produkuju ekstracelularne enzime kojima efikasno razlažu organsku materiju različitog porekla.

RAZOR B je inovativna formulacija koja sadrži mikroorganizme mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja.

RAZOR B OBOGAĆUJE ZEMLJIŠTE MIKROORGANIZMIMA ČIJA JE ULOGA DA SINTETIŠU I RAZLAŽU HUMUS, OSIGURAVAJU KRUŽENJE HRANJIVIH ELEMENATA, KAO I DA KONTROLIŠU FITOPARAZITE I POBOLJŠAJU FIZIČKO-HEMIJSKE OSOBINE ZEMLJIŠTA.

Celokupnu ponudu firme BACILLOMIX mozere videti OVDE...

Popust

Razor B 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

5945

Cena sa PDV-om

1.127,52 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu