Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Polyram DF

Polyram DF

Aktivna materija: metiram

Formulacija: vodotopive granule WG

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Polyram DF je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Plato DF... On (Polyram DF) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

Primena: 

Polyram DF je nesistemični folijani fungicid sa protektivnim delovanjem i koristi se u :

-zasadu jabuka za suzbijanje prouzrokovača lisne pegavosti i čađave krastavosti plodova (Venturia inaequalis), u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), i to od faze roze pupoljka (faza 57 BBCH–skale);

-zasadu kruške za suzbijanje prouzrokovača lisne pegavosti i čađave krastavosti plodova (Venturia pyirina), u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), i to od faze roze pupoljka (faza 57 BBCH–skale);

-zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), i to pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije;

-usevu krompira i paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 1,5-2,0 kg/ha (15-20 g na 100 m2) i prouzrokovača crne pegavosti lista (Alternaria solani) u količini 2,0 kg/ha (20 g na 100 m2), i to pre ostvarivanja uslova za zaraze.

Interval između dva prskanja je 7-10 dana.

Prskanje se obavlja klasičnim traktorskim prskalicama I atomizerima., prskanjem i orošavanjem.

Utrošak vode:

-u zasadima jabuke, kruške i vinove loze 600-1.000 l/ha, (6-10 l na 100 m2);

-u usevima krompira i paradajza 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini:Prema potrebi, nije ograničen.

Mešanje sa drugim pesticidima: Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije ( dimetoat) i uljnim formulacijama. 

Karenca a.m.:(u danima): 14 - krompir, paradajz (u polju i stakleniku); 28 - jabučasto voće, stone sorte vinove loze; 42 - vinske sorte vinove loze.

Napomena:- Ne sme se koristiti u proizvodnji salate.

Polyram DF 1kg

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

4318

Cena sa PDV-om

1.570,56 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust