console.log(ponuda)

Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Plato DF

Aktivna materija: Metiram

Formulacija: vodotopive granule WG

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Plato DF je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Polyram DF... On (Plato DF) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

Primena:

PLATO DF je nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), tretiranjem od početka vegetacije, tokom perioda primarnih zaraza i to preventivno pre ostvarivanja uslova za
infekciju kao i tokom perioda sekundarnih infekcija sa razmakom između tretiranja 7-14 dana, zavisno od uslova za razvoj.

Jabuka:
– Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis); 0,2% (20g na 10 l vode), od početka vegetacije, i to preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju.

Utrosak vode: Jabuka 1000lit / ha

Karenca: jabuka 28 dana

NAPOMENA: 

PLATO DF  se ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije (dihlorvos, heptenofos, dimetoat, fosfamidon) i uljnim formulacijama.
Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od fitotoksičnosti.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine: prema potrebi sa intervalom izmedju tretiranja od 7-14 dana

Popust

Plato DF 1 kg

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

6452

Cena sa PDV-om

1.373,19 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Plato DF 25g

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

6453

Cena sa PDV-om

115,86 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Plato DF 250g

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

6454

Cena sa PDV-om

325,09 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu