Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Mont

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Mont je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Oktagon, Tender, Basar... On (Mont) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.


Formulacija: EC – koncentrat za emulziju
Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz (bez dodatnog tretiranja herbicidima), grašak, soja, pasulj, krompir. Posle 6 meseci na parceli se mogu sejati strna žita. U normalnom plodoredu nema ograničenja
Radna Karenca: 48 sati

Primena:

Kukuruz 1,4 – 1,5, Po setvi, a pre nicanja (pre-em)

SPEKTAR DELOVANJA

dobro suzbija uskolisne jednogodišnje korovske vrste: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense) i širokolisne korovske vrste kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea).

PREPORUKE I NAPOMENE:

može biti fitotoksičan na slabo humoznim zemljištima (vrednosti ispod 1% humusa) i zemljištima čiji je pH ispod 5,5. U uslovima kada nakon tretiranja uslede nepovoljni uslovi za razvoj (hladno i previše vlažno ili izrazito suvo vreme) može doći do prolazne fitotoksije. Može se mešati sa preparatima na bazi Terbutilazina, Fluroihloridona, Linurona. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučeni utrošak vode iznosi 200-400 l/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2

 

Mont 960 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

249

Cena sa PDV-om

2.047,66 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Mont 960 0.5lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

2352

Cena sa PDV-om

1.072,16 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust