Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Glifosav

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kategorija:
Herbicidi

Aktivna materija:
Glifosat 480 g/l u obliku izopropilamino soli
Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Karenca:
Voće i vinova loza – 35 dana

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Glifosav je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Bingo, GlifohemGlifol, Glifomark... On (Glifosav) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

PRIMENA

Neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova

a) U zasadima voća i vinove loze primenjuje se:

za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m2),
za suzbijanje pirevine (Argopyrum repens) u količini od 3 l/ha (30 ml/100 m2),
za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u količini 4-5 l/ha (40-50 ml/100 m2),
za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), štavelja (Rumex sp.), maslačka (Taraxacum officinale) i koprive (Urtica sp.) u količini 5-6 l/ha (50-60 ml/100 m2),
za suzbijanje poponca (Convolvulus arvensis), zubače (Cynodon dactylon) i divlje kupine (Rubus sp.) u količini 6-8 l/ha (60-80 ml/100 m2);

b) Na strništima:

za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens) u količini od 3 l/ha (30 ml/100 m2),
za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u količini 4-5 l/ha (40-50 ml/100 m2),
za suzbijanje poponca (Convolvulus arvensis), zubače (Cynodon dactylon) i divlje kupine (Rubus sp.) u količini 6-8 l/ha (60-80 ml/100 m2),

za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), štavelja (Rumex sp.), maslačka (Taraxacum officinale) i koprive (Urtica sp.) u količini 5-6 l/ha (50-60 ml/100 m2);

c) U suvim kanalima (III i IV reda) ili povremeno plavljenim kanalima koji se privode kulturi posle odvodnjavanja:

u količini 4-8 l/ha (40-80 ml/100 m2);

d) Na neobrađenim površinama:

u količini 5-12 l/ha (50-120 ml/100 m2).
Vreme primene: u svim slučajevima preparat treba primeniti sa utroškom vode 100-200 l/ha kada korovi dostignu visinu 15-40 cm, za divlji sirak pred izbijanje metlice, a kod trske (u suvim ili delimično plavljenim kanalima) u fazi metličanja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Glifosav 480 može se mešati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4 D.

KARAKTERISTIKE

Glifosav 480 je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih korova u zasadima voća i vinove loze, na strništima, u suvim kanalima i na neobrađenim površinama. Ne deluje preko zemljišta, pa je pogodan i za primenu neposredno pre ili posle setve, pre nicanja gajenih biljaka.
Iako se simptomi delovanja uočavaju tek za nekoliko dana, rast tretiranih biljaka prestaje ubrzo po tretiranju. Prvi simptomi u vidu hloroze i nekroze zapažaju se za 5-7 dana kod osetljivih biljaka, a za 10-20 dana kod manje osetljivih biljaka. Simptomi delovanja najpre se uočavaju kod mladih listova.
U principu, glifosat se u biljci transportuje do korenovog sistema, a toksični efekat je u neposrednoj vezi sa sprečavanjem porasta biljaka.

FITOTOKSIČNOST

Preparat je fitotoksičan za sve biljke i prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne površine pod usevima i zasadima. Nema rezidualni efekat preko zemljišta.

 

Glifosav 480 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

209

Cena sa PDV-om

1.014,86 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Glifosav 480 250ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

210

Cena sa PDV-om

351,12 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Glifosav 480 10lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

2700

Cena sa PDV-om

10.164,00 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust