Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Fusilade Forte

Fusilade Forte

FORMULACIJA:Tečni koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: 150 g/l fluazifop-p- butil

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Fusilade Forte je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Floyd, Flupisor.. On (Fusilade Forte) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

PRIMENA: Fusilade Forte se primenjuje kao selektivni translokacioniherbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u:

ratarskim usevima: suncokretu, soji i šećernoj repi
povrtarskim usevima: krompiru, kupusu i luku
zasadima voćaka: jabuke, kruške i dunje

Fusilade Forte se primenjuje u količini od:
0,8 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 8 ml na 100 m² u 2-6 litara vode za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 1,3 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 13 ml na 100m² u 2-6 litara vode za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. Tretiranje treba obaviti kada su travni korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta.Fusilade Forte se na istoj površini može primeniti najviše jednom godišnje ili dva puta ukoliko se primenjuje u split aplikaciji.Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje preparatana okolne osetljive useve (strna žita i kukuruz).

SPEKTAR DELOVANJA

Fusilade Forte suzbija sledeće travne korove:

Setaria spp. (muhari)
Sorghum halepense (divlji sirak)
E.crus-galli (proso divlje)
Agropyrum repens (pirevina)
Lolium spp. (ljuljevi)
Cynodon dactilon (zubača)
D. sanguinalis (svračica obična)
Avena spp. (divlji ovas)
A. myosuroides (mišji repak)
Bromus spp. (klasače)

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija fluazifop-p-butil spada u grupu fenoksipropionskih kiselina. Ona inhibira enzim acetil karboksilazu koja igra važnu ulogu u sintezi amino kiselina u ćelijama korova. Mesto delovanja su meristemska tkiva u tačkama rasta nadzemnog dela, korena i podzemnih organa (rizoma). Biljka korova prestaje sa rastom neposredno posle aplikacije i više ne konkuriše usevu. Vidljivi simptomi odumiranja korova javljaju se nešto kasnije, obično posle 5-7 dana od prskanja, i manifestuju se u promeni boje i venjenju.Posle desetak dana od tretiranja korovi su potpuno suvi.

PREPORUKE ZA PRIMENU:

Preparat treba primeniti kada biljke korova aktivno rastu. Nikad ne primenjivati preparat u izrazito sušnim uslovima, jer će usvajanje i prenošenje preparata u korovima biti slabije;
Kod suzbijanja višegodišnjih travnih korova, preparat primeniti kada je lisna masa korova već dovoljno razvijena, da bi usvojila dovoljnu količinu preparata za prenošenje u rizome (kada su korovi u fazi 6 -10 listova);
Ukoliko su nicanje i razvoj travnih korova neravnomerni, najbolji rezultati se postižu kada se Fusilade Forte primeni u split aplikaciji, odnosno kada se preporučena količina primene podeli na dva tretiranja u razmaku 10-15 dana;
Preparat treba obavezno primeniti pre klasanja korova. Korovi koji su klasali i cvetali znatno su otporniji, jer su prestali sa rastom. Ovakvi korovi mogu se suzbiti samo maksimalnim preporučenim količinama.
Padavine čak i 1 sat nakon primene, ne utiču na efikasnost Fusilade Forte-a.

MEŠANJE: Fusilade Forte obično nije potrebno mešati sa drugim herbicidima. Ukoliko je to potrebno preparat se može mešati sa svim vrstama herbicida i insekticida za primenu u gore navedenim usevima i zasadima.

KARENCA: 28 dana za voće, 42 dana za krompir, 49 dana za luk i kupus, 70 dana za šećernu repu, za soju i suncokret je obezbeđena vremenom primene preparata.

PLODORED: Na tretiranoj površini najmanje 60 dana od tretiranjane smeju se sejati strna žita i kukuruz.

PAKOVANJE: 100 ml, 500 ml, 1 l, 5 l

 

Fusilade Forte 250ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

269

Cena sa PDV-om

996,81 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Fusilade Forte 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

274

Cena sa PDV-om

3.759,45 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust