console.log(ponuda)

Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Fungohem SC

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: 368 g/l bakar hidroksida (240 g/l bakarnog jona iz bakar hidroksida)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Fungohem SC je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparat Everest... On (Fungohem SC) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.


Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija
Karenca: 14 dana paprika, OVP jabuka
MBT: ne postoji ograničenje vezano za broj tretmana paprike i jabuke

Primena:

PAPRIKA 0,4 - 0,6 % (40 – 60 ml u 10 l vode) Preventivno tretiranje u zavisnosti od prisustva inokuluma i uslova za zaražavanje
JABUKA 0,15 – 0,3 % (15 do 30 ml u 10 l vode) Preventivna tretiranja u vegetaciji do početka cvetanja (faze 03 – 57 BBCH-skale)

SPEKTAR DELOVANJA

namenjen je suzbijanju prouzrokovača bakteriozne plamenjače lista paprika (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), prouzrokovača lisne pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

PREPORUKE I NAPOMENE:

ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos), kao ni kalcijum polisulfidom. Može biti fitotoksičan za biljke ako se primeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Prskanje useva paprike uz utrošak vode od 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m²), a prskanje ili orošavanje zasada jabuke sa 1000 l/ha (10 l na 100 m²)

 

Popust

Fungohem SC 1Lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

4167

Cena sa PDV-om

934,96 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu