Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Focus ultra

Focus Ultra (cikloksidim 100g/l) je herbicid kompanije BASF, registrovan za suzbijanje uskolisnih korova u

šećernoj repi, soji, suncokretu, krompiru, paradajzu i u zasadima voća i vinove loze.

Pored ovih kultura, sa uspehom se bezbedno koristi i u ostalim povrtarskim kulturama (luku iz semena, arpadžika i iz izvodnica, mrkvi, paštrnaku, kupusu, cvekli…).

Obično se kod ovog herbicida ne gleda u kojoj je fazi gajena biljka već koliko je korov razvijen. Ovde treba izdvojiti biljke iz familije tikava, jer je poznato da su veoma osetljive u fazi cvetanja, a generalno se u svim kulturama izbegava primena bilo kojih herbicida u cvetanju.

Ako su to muharike, dobro je da ne pređu fazu od tri lista, divlji sirak iz rizoma 6 listova ili visinu od oko 20cm.

Za pirevinu i zubaču važi faza do oko 6 listova ili do klasanja odnosno metličenja.

Kod suzbijanja uskolisnih korova u voćnjacima i vinogradima svi korovi bi trebali da budu oko 20-30cm
visine. Smatra se da je u tom uzrastu najuspešniji tretman, jer je većina korova u fazi intenzivnog porasta.
U isto vreme faza razvoja voća i vinove loze nije limit upotrebe herbicida Focus ultra.

Vreme primene bi trebalo da bude onda kada su i agroekološki uslovi takvi da pogoduju dobrom rastu ili bujanju korova. U tom slučaju kretanje biljnih sokova kod korova je najjače. Ta maksimalna fiziološka aktivnost rezultira i kretanjem sokova u smeru na dole i to je idealna pogodnost za primenu herbicida Focus ultra.

Kod suzbijanja divljeg sirka dobro je da se tretman obavi odmah posle jače kiše, nakon dan dva, jer kiša spira voštanu navlaku na listovima divljeg sirka i olakšava penetraciju herbicida u tkivo ovog korova. Korovi tada snažno usvajaju ovaj herbicid i brzo ga premeštaju u podzemne organe (rizome) gde Focus ultra herbicidno deluje i rezultat tog delovanja je nekroza - trulenje divljeg sirka, pirevine i zubače na rizomskim kolencima, a to su upravo mesta odakle on
pušta nove žile.
Na nadzemnom delu se efekat manifestuje najpre ble|enjem, a potom antocijan crvenom bojom i na kraju potpunim susenjem.

Ovo sve u proseku traje oko 12 do 15 dana i gajeni usevi se za to vreme ne smeju spartati, jer se tada prekida
translokacija herbicida u podzemne organe biljke divljeg sirka.

Retrovegetacija ili ponovno kretanje divljeg sirka je svedeno na minimum, što je još jedna vrlo važna karakteristika
herbicida Focus ultra. Ova osobina je proistekla iz dobre mogućnosti translokacije ovog herbicida u podzemne
organe rizomskih uskolisnih korova. ne treba mešati ni sa jednim drugim preparatom.

Kod primene ovih herbicida trebalo bi generalno voditi računa da se primenjuju u temperaturnom opsegu 14-26 stepeni Celzijusa.

Vrlo je bitno da nakon prestanka rada sa ovim herbicidima ne dođe do naglog skoka temperature, tako da je preporuka
da se uvek tretira od dana prema noći (predveče).

Karenca ili poslednje vreme primena pred ubiranje plodova je 28 dana za paradajz i krompir, a kod ratarskih useva je obezbeđena vremenom primene, a za šećernu repu je 70 dana

Focus Ultra 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

326

Cena sa PDV-om

2.240,00 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust