Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Didikvat®

Neselektivni totalni kontaktni herbicid i desikant za primenu u voćarstvu i ratarstvu|

Aktivna materija Dikvat-dibromid 140 g/l

Formulacija Koncentrovani rastvor (SL)

Primena

Didikvat® je neselektivni kontaktni herbicid i desikant namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, u zasadima voća i vinove loze i u usevima krompira. Osim za suzbijanje korova, DIDIKVAT® se koristi za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp.) u usevima lucerke i deteline. Takođe se koristi za desikaciju cime krompira, suncokreta, soje i uljane repice kao i za desikaciju semenske lucerke i deteline u vreme biološke zrelosti.

Količina primene: 3-6 l/ha

Utrošak vode: 300-600 l/ha

Karenca :
Kao herbicid: 28 dana - voće i vinova loza;
Obezbeđena vremenom primene: krompir, lucerke
Kao desikant : 10 dana - krompir;
Obezbeđena vremenom primene: suncokret, soja, semenska lucerka

Didikvat 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3557

Cena sa PDV-om

1.161,92 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Didikvat 300ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3726

Cena sa PDV-om

533,39 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust