console.log(ponuda)

Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Cuprablau Z

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar -hidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida (sinergist)
Formulacija: WP - kvašjivi prašak
Karenca: 28 dana - vinova loza
MBT: 4 u zasadu vinove loze

Primena:

Vinova loza 0,2 – 0,25 % (20-25 g u 10 l vode na 100m2) Preventivna primena, pre pojave simptoma, tretiranjem tokom faze intenzivnog porasta (faze 13/ 53-81 BBCH skale) u zavisnosti od infektivnog potencijala patogena i uslova zaražavanja).

SPEKTAR DELOVANJA:

Cuprablau Z Ultra je fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze – Plasmopara viticola.

PREPORUKE I NAPOMENE:

U zasadu vinove loze može se primeniti najviše 4 puta tokom vegetacije uz interval između tretiranja 7 do 10 dana. Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Poboljšana je formulacija preparata, sama reč ultra znači sitnije i finije čestice, što obezbeđuje bolju pokrovnost i stabilnost fungicidnog sloja, kao i bolje iskorišćavanje bakra i cinka od strana biljke. Cink ima mnogostruku ulogu u fiziologiji biljke, utiče na bolje cvetanje i oplodnju, rast i otpornost.

Popust

Cuprablau Z Ultra 1 kg

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

27

Cena sa PDV-om

1.115,97 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Cuprablau Z Ultra 20 kg

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

2849

Cena sa PDV-om

21.504,99 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Cuprablau Z Ultra 250g

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3247

Cena sa PDV-om

399,39 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu