Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Biotic B

ZA TRETMAN SEMENA

Prvi tretman se preporučuje odmah po setvi semena u kontejnere zalivanjem u dozi 0,5-1% (50-100ml u 10L vode) ili potapanjem lukovica i krtola u 10% rastvor preparata.

ZA TRETMAN ZEMLJIŠTA

BIOTIC B je odličan STARTER I OPLEMENJIVAČ ZEMLJIŠTA, te se zbog toga, neposredno pre setve ili rasađivanja, zemljište isprska sa 1-1,5 L/ha preparata, a potom se setvospremira, ili se sistemom kap po kap odmah po rasađivanju biljaka unese 1-1,5 L/ha.

ZA FOLIJARNI TRETMAN

Izvodi se prskanjem samostalno ili sa pesticidima u količini od 1-3 L/ha, primenjvanjem više puta u toku vegetacije 0,5-1% rastvorom.

ZALIVANJE SISTEMOM KAP PO KAP

Po rasađivanju biljaka pa do kraja vegetacije, redovnim zalivanjem sistemom kap po kap, u količini 1-1,5 L/ha na godišnjem nivou, u intervalima 10-14 dana.

INOVATIVAN I POTPUNO PRIRODAN

BIOTIC B preparat pravimo od moćnih bakterija iz roda Bacillus sp. koje su promotori rasta i prirodni neprijatelji mnogim fitopatogenim bakterijama.

Ove bakterije direktno pospešuju rast biljaka kroz:
- Proizvodnju biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina), ACC deaminaze.
- Poboljšavanje dostupnosti hranljivih materija (fiksaciju azota i solubilizaciju fosfata), sintetisanje organske kiseline i fosfataze koje će nepristupačan fosfor prevesti u biljkama pristupačnu formulu.

Takođe, Kalijum koji je u zemljištu zarobljen u obliku alumosilikata, zahvaljujući aktivnosti bakterija iz roda Bacillus sp. postaje pristupačan biljkama.

Indirektno pospešivanje rasta biljaka obuhvata:
- Biološku kontrolu biljnih patogena putem kolonizacije površine korena.

Proizvodnjom ekstracelularnih litičkih enzima, siderofora, antibiotika, vodonik cijanida ili aktiviranjem biljnih odbrambenih mehanizama, lipopeptidi prave biofilm na površini biljaka čime sprečavaju razvoj patogena, a enzim subtilin ometa razvoj patogena svojim jakim antibiotskim delovanjem.

Celokupnu ponudu firme BACILLOMIX mozere videti OVDE...

Biotic B 100ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

5940

Cena sa PDV-om

168,50 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Biotic B 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

5939

Cena sa PDV-om

1.430,46 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Biotic B 500ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

5941

Cena sa PDV-om

786,04 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust