console.log(ponuda)

Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Bacilllomix original

BROJ TRETIRANJA U TOKU VEGETACIJE: od jedan do deset i više puta u zavisnosti od načina primene.

Primenjuje se kao 0,5 i 1% rastvor za

FOLIJARNO tretiranje svih biljaka, kao STARTER za sve biljke i

zemljišni OPLEMENJIVAČ unošenjem u zemlju inkorporacijom,

ZALIVANJEM sistemima kap po kap, dok se za tretman semena i kod rasađivanja rasada može koristiti u koncetracijama i do 10%.

Može se primenjivati u konvencionalnoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

U RATARSTVU

FOLIJARNO: 1-1,5l/ha, 1-2 puta u toku vegetacije (kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret,  pšenica  i  lucerka). Najbolje vreme primene je u toku mešanja sa herbicidima, čime se smanjuje broj ulazaka na parcelu, i ublažava herbicidni šok kod gajenih biljaka.

TRETIRANJE ZEMLJIŠTA:   inkorporacijom u količini 1-1,5l/ha, pre jesenjeg oranja ili neposredno pred proletnje setvospremiranje.

U POVRTARSTVU

FOLIJARNO: 1,5-2l/ha, više puta u toku vegetacije. Prvi tretman se preporučuje odmah po setvi semena u kontejnere zalivanjem u dozi 0,5% (50-100ml u 10l vode) ili potapanjem lukovica u 10% rastvor preparata.

ZEMLJIŠNO: Po rasađivanju biljaka pa do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sistemom kap po kap u količini 2-3 l/ha, u intervalima 10-14 dana.

U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU

FOLIJARNO: 2l/ha, više puta u toku vegetacije.

ZEMLJIŠNO: 4l/ha zalivanjem biljaka po sadnji ručno ili sistemom kap po kap. U toku vegetacije se koristi kao STARTER, za vreme CVETANJA i u vreme NALIVANJA PLODOVA.

NAPOMENA: Radi postizanja visokog i kvalitetnog prinosa najbolje je kombinovati obe vrste tretmana!

U CVEĆARSTVU

FOLIJARNO: 2l/ha, više puta u toku vegetacije. Prvi tretman se preporučuje odmah po setvi semena u kontejnere zalivanjem u dozi 1,5% (150ml u 10l vode) ili potapanjem lukovica u 10% rastvor preparata.

ZEMLJIŠNO: Po rasađivanju biljaka pa  do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sistemom kap po kap u količini 2-3 l/ha u intervalima 10-14 dana (ili zalivanjem direktno sa 1-1,5% rastvorom).

ZA TRETIRANJE SEMENA

INOKULACIJA SEMENA se vrši sa 10% rastvorom preparata tj. 100ml preparata na hektarsku normu semena uz dodatak 0,5-1l vode (količina vode po potebi). Seme se može tretirati neposredno pre setve ili najranije 120 dana pre setve.

Može se mešati sa fungicidima, kao i insekticidima i ostalim mikrobiološkim đubrivima koji se koriste za tretman semena. Pri tom voditi računa da se ovako pripremljen rastvor mora potrošiti tj. naneti na seme u roku od 72h.

Pri tretiranju leguminoza (soja, lucerka, grašak, pasulj i dr.) sa mikrobiološkom đubrivom NITRAGIN umesto vode dodati kocentrovan  rastvor BACILLOMIX originala.

Celokupnu ponudu firme BACILLOMIX mozere videti OVDE...

Popust

Bacillomix Original 1l

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

5933

Cena sa PDV-om

1.267,21 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Bacillomix Original 100ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

5934

Cena sa PDV-om

138,11 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Bacillomix Original 500ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

5935

Cena sa PDV-om

589,75 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu