Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Affinity plus

AFFINITY PLUS je kontaktni herbicid, koji se usvaja preko lišća.

Koristi se za suzbijanje izdanaka jabučastog i koštičavog voća, vinove loze, lešnika, desikaciju krompira, kao i za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u jabuci.

Aktivna materija: Karfentrazon-etil 

Formulacija: ME – mikroemulzija

Karenca: 3 dana – krompir, soja; 7 dana – jabuka

Plodored: nema ograničenja

Radna Karenca: : do sušenja depozita sredstva za zaštitu bilja

PRIMENA:

Jabuka - suzbijanje korova - 0.3 lit/ha - karenca 7 dana

Krompir - desikacija - 1 lit/ha - karenca 14 dana

Jabučavo i koštičavo voće - suzbijanje korova i izdanaka - 1 lit/ha - karenca 7 dana

Vinova loza - starija od 2 god. - suzbijanje korova i izdanaka - 0.9 lit/ha - karenca 21 dan

Lešnik - suzbijanje korova i izdanaka - 1 lit/ha - karenca 7 dana

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE I NEKE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

oštra vlasulja (Bromus sterilis), obični tarčužak (Capsella bursa-pastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparine), broćika obična (Galium mollugo), sitni zdravac (Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca serriola), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), obični lanilist (Linaria vulgaris), sitnocvetni spomenak (Myosotis arvensis), vrežasti ljutić (Ranunculus repens), obični štavelj (Rumex crispus), istočna goluždravka (Senecio vernalis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), razvodnik pomoćnica (Solanum dulcamara), obična dimnjača (Fumaria officinalis), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), velika bokvica (Plantago major), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), mišjakinja (Stellaria media), pršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), persijska čestoslavica (Veronica persica), ptičja grahorica (Vicia cracca), obični maslačak (Taraxacum officinale)

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Ne sme se primeniti u zasadima jabuke mlađim od 4 godine.

Ako se primeni prema uputstvu nema fitotoksičnih efekata na jabuci starijoj od 4 godine.

Folijarno, uobičajenim uređajima za prskanje, traktorskim ili leđnim prskalicama.

Za bolje usvajanje herbicida od strane biljke poželjno je najmanje 4 do 5 sati osunčavanja.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha.

Affinity plus 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

6018

Cena sa PDV-om

5.123,96 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust